Brandos.nl is gesloten

Helaas heeft de directie van Brandos besloten om zich in de toekomst alleen te richten op de Scandinavische landen. De webshop voor Nederland, Brandos.nl, is daarom per 1 juli j.l. gesloten.

Klanten die producten willen retourneren kunnen dit gewoon blijven doen, omruilen gaat helaas niet meer. Voor meer informatie verwijzen we je graag naar de klantenservice van Brandos.nl.